Βίντεο

Ενημερωτικές ταινίες (video) της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας σε συνεργασία με το
τμήμα ενημέρωσης ασθενών της Ευρωπαϊκή Ουρολογικής Εταιρείας.

Sentinel Node Biopsy in Prostate Cancer-Ο ρόλος του λεμφαδένα φρουρού στον καρκίνο του προστάτη.