Βίντεο

Λαπαροσκοπική Ριζική Κυστεκτομή με ενδοσωματική εκτροπή ούρων. Lap Radical cystectomy with IUD

Ενημερωτικές ταινίες (video) της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας σε συνεργασία με το
τμήμα ενημέρωσης ασθενών της Ευρωπαϊκή Ουρολογικής Εταιρείας.

Sentinel Node Biopsy in Prostate Cancer-Ο ρόλος του λεμφαδένα φρουρού στον καρκίνο του προστάτη.