Παρουσιάσεις σε Συνέδρια

 1. 16th Meeting of the EAU Robotic Urology Section (ERUS19)
  To see or not to see: Tips and tricks for Indo-Cyanin-Green (ICG) usage in Robotic Urologic Surgery. Speaker
  Semi-live sugery Session III;Moderator
  ESU/ERUS Hands-on Training Course in Robotic surgery – Introduction 8. Chair
  HOT-INTRO 7 Chair
 2. 34th Annual EAU Congress Barcelona (EAU19).
  A contemporary review and update on behalf of the EAU Urolithiasis Guidelines Panel.
  Grivas N
 3. 33rd Annual EAU Congress Copenhagen (EAU18)
  Seminal vesicle invasion on multi-parametric magnetic resonance imaging: Correlation with histopathology Grivas N
 4. 9th European Multidisciplinary Meeting on Urological Cancers. HOT Tutor.
 5. 15th Meeting of the EAU Robotic Urology Section
  Best paper(s) in prostate cancer Speaker
 6. 14th Meeting of the EAU Robotic Urology Section
  The new generation of robotic surgeons. Chair
 7. 32th Annual EAU Congress, London, 2017
  Quantitative assessment of nerve preservation improves the prediction of membranous urethral length on continence outcome after robot-assisted radical prostatectomy
  N. Grivas, R. Van Der Roest, D. Schouten, et al.
 8. 32th Annual EAU Congress, London, 2017
  Pre-radiotherapy, (robot-assisted) laparoscopic sentinel node dissection and its impact on recurrence and progression of prostate cancer
  N. Grivas, E. Wit, F. Pos, et al.
 9. 32th Annual EAU Congress, London, 2017
  The prognostic role of sentinel node dissection on biochemical recurrence-free survival rate of prostate cancer patients after robot-assisted radical prostatectomy
  N. Grivas, E. Wit, A. Bex, et al.
 10. 32th Annual EAU Congress, London, 2017
  Topographic distribution of sentinel lymph nodes in patients with renal tumours
  T. Kuusk , N. Grivas , M. Donswijk
 11. 23o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος , 2016
  Η επίπτωση του καρκίνου του προστάτη στην Ήπειρο τη δεκαεπταετία 1999-2015.
  Ν. Γρίβας, Γ. Κοτόπουλος, Ν. Καλαμπόκης, et al.
 12. 23o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος , 2016
  Ο ρόλος της χειρουργικής αφαίρεσης του λεμφαδένα φρουρού στον εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη. Αποτελέσματα συστηματικής ανασκόπησης
  Ν. Γρίβας, E. Wit, H. van der Poel
 13. 23o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος , 2016
  O ρόλος της ρομποτικά υποβοηθούμενης λαπαροσκοπικής αφαίρεσης των λεμφαδένων φρουρών ως ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας της βιοχημικής υποτροπής και της επιβίωσης του καρκίνου του προστάτη
  Ν. Γρίβας, H. van der Poel
 14. 23o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος , 2016
  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ουρητηροσκόπησης και της εξωσωματικής λιθοτριψίας στην αντιμετώπιση των λίθων του ανώτερου ουρητήρα
  Ν. Γρίβας, T. Drake, K. Sarica, Α. Σκολαρίκος, C. Tuerk
 15. 10ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο, Θεσσαλονική, 2015
  Ο ρόλος της νιφεδιπίνης ως επικουρική αγωγή μετά την εξωσωματική λιθοτριψία (ESWL): Αποτελέσματα μετα-ανάλυσης.
  Ν. Γρίβας, Α. Σκολαρίκος, et al.
 16. 11th South Eastern European Meeting, Antalya, Turkey, 2015
  The role of nifedipine as medical expulsive therapy (MET) after extracorporeal shockwave lithotripsy (ESWL): A systematic review and meta-analysis.
  Grivas N., Skolarikos A., Venetis C.,et al
 17. 6η Πανελλήνια Συνάντηση του Τμήματος Ουρογεννητικής Ογκολογίας, Θεσσαλονίκη,
  2015
  Μελέτη του ρόλου του Ki67 ως προγνωστικού μοριακού δείκτη της υποτροπής και της εξέλιξης του μη μυοδιηθητικού καρκίνου της ουροδόχου κύστεως (NMIBC).
  Νικόλαος Γρίβας, Ιωάννης Τσίμαρης, Γεώργιος Κοτόπουλος et al.
 18. 30th Annual EAU Congress, Madrid, 2015
  The role of α-blockers as medical expulsive therapy (MET) after extracorporeal shockwave lithotripsy (ESWL): A systematic review and meta-analysis
  Grivas N, Skolarikos A, Venetis C et al.
 19. Κατευθυντηριες οδηγίες ουρογεννητικού καρκίνου στην Ελλάδα. Πόσο κοντά, πόσο μακριά; Αθήνα, 2014
  O ρόλος του Ki67 ως ανεξάρτητου προγνωστικου πράγοντα της εξέλιξης του μη μυοδιηθητικού καρκίνου της ουροδοόχου κύστεως.
  Νικόλαος Γρίβας, Αντώνιος Στράτης, Γεώργιος Κοτόπουλος, et al.
 20. 10th South Eastern European Meeting of EAU, Belgrade, Serbia, 2014
  Highest serial Ki67 expression as an independent prognostic marker of the progression of Non Muscle Invasive Bladder Cancer (NMIBC).
  Grivas N, Stratis A et al.
 21. 22o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο, 2014
  O ρόλος των α-αποκλειστών ως επικουρική θεραπεία μετά την εξωσωματική λιθοτριψία
  (ESWL). Αποτελέσματα μετά-ανάλυσης
  Α. Σκολαρίκος, Χ. Βενέτης, Ν. Γρίβας,et al
 22. 22o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο, 2014
  Ο ρόλος του ki67 ως ανεξάρτητου προγνωστικού παράγοντα της εξέλιξης του μη μυοδιηθητικού καρκίνου της ουροδόχου κύστεως (NMIBC)
  Ν. Γρίβας, Α. Στράτης, et al
 23. 22o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο, 2014
  Πολυεστιακότητα του νεφροκυτταρικού καρκίνου, εμπόδιο στη νεφρο-προστατευτική ογκολογική χειρουργική. Συστηματική μετα-ανάλυση της επίπτωσης και των παραγόντων κινδύνου
  Σ.Ι. Τυριτζής, Ν. Γρίβας et al.
 24. 22o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο, 2014
  Μελέτη της συσχέτισης της υπερέκφρασης του ki67 με κλινικοπαθολογοανατομικές παραμέτρους του μη μυοδιηθητικού καρκίνου της ουροδόχου κύστεως (NMIBC)
  Ν. Γρίβας, Ι. Τσίμαρης, et al.
 25. 22o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο, 2014
  Η αναλογία ουδετερόφιλων-λεμφοκυττάρων ως ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας του μη μεταστατικού νεφροκυτταρικού καρκινώματος
  Ν. Γρίβας, Α. Στράτης,et al.
 26. 22o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο, 2014
  Ο ρόλος της μετεγχειρητικής έκπλυσης με water for injection στη συχνότητα υποτροπής των μη μυοδιηθητικών όγκων της ουροδόχου κύστεως
  Ν. Γρίβας, Ι. Τσίμαρης, et al.
 27. 22o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο, 2014
  Επίκτητα στενώματα του ουρητήρα. Αποτελέσματα μιας συστηματικής ανασκόπησης
  Ν. Γρίβας, Σ.Ι. Τυριτζής
 28. 22o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο, 2014
  Σύγκριση του BCG με τη μετεγχειρητική έκπλυση με water for injection στην πρόληψη των υποτροπών και της εξέλιξης των πολλαπλών, μη μυοδιηθητικών όγκων της ουροδόχου κύστεως
  Ν. Γρίβας, Ι. Τσίμαρης,et al.
 29. 29th Annual EAU Congress, Stocholm, Sweeden, 2014
  Award Session:
  Neutrophil to Lymphocyte Ratio as an Independent Prognostic Factor in Nonmetastatic
  Renal Cell Carcinoma
  Grivas N, Kafarakis V, et al.
 30. 9th South Eastern European Meeting of EAU, Thessaloniki, Greece, 2013
  Second Richard Wolf Award
  Neutrophil to Lymphocyte Ratio as an Independent Prognostic Factor in Nonmetastatic Renal Cell Carcinoma
  Grivas N, Kafarakis V, et al.
 31. 15th Greek German Urologic Symposium, Thessaloniki, Greece, 2013
  First Award Presentation
  Immunohistochemical study of angiogenesis in benign prostatic hyperplasia, high-grade prostatic intraepithelial neoplasia and prostate cancer.
  Grivas N, Gousia A, Stefanou D, Giannakis D
 32. 33rd SIU Congress, Vancouver, Canada, 2013
  Neutrophil to Lymphocyte Ratio as an Independent Prognostic Factor in Nonmetastatic Renal Cell Carcinoma
  Grivas N, Kafarakis V, et al.
 33. 5η Πανελληνια Επιστημονικη Συνάντηση του τμήματος Ουρογεννητικής Ογκολογίας, Βόλος, 2013
  H αξία της μετεγχειρητικής έκπλυσης της ουροδόχου κύστεως με water for injection στην προφύλαξη από τις υποτροπές των επιφανειακών όγκων.
  Νικόλαος Γρίβας, Κωνσταντίνος Χασταζέρης et al
 34. 9ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο, Θεσσαλονική, 2013
  O λόγος των ουδετετεροφιλων-λεμφοκυττάρων ως ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας του μη μετατστατικού νεφροκυτταρικού καρκινώματος
  Νικόλαος Γρίβας, Βασίλειος Καφαράκης, et al
 35. 32nd SIU Congress, Fukuoka, Japan, 2012
  Angiogenesis Comparison between BPH and Prostate Cancer Using Immunohistochemical Methods
  Grivas N, Gousia A, Stefanou D, Giannakis D
 36. 21o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 2012
  ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣ.
  Νικόλαος Γρίβας, Βασίλειος Καφαράκης, Παύλος Ράπτης et al
 37. 21o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 2012
  ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣ.
  Νικόλαος Γρίβας, Σπυρίδων Ασπιώτης, Παύλος Ράπτης et al
 38. 21o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 2012
  ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΔΟΧΟ ΚΥΣΤΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ.
  Νικόλαος Γρίβας, Σπυρίδων Ασπιώτης, Παύλος Ράπτης et al
 39. 21o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 2012
  Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΕΤΙΑ 1999-2010.
  Νικόλαος Γρίβας, Σπυρίδων Ασπιώτης, Παύλος Ράπτης et al
 40. 21o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 2012
  ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩN
  Νικόλαος Γρίβας, Άννα Γούσια, Δημήτριος Στεφάνου
 41. 21o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 2012
  ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΔΕΝΑ
  Νικόλαος Γρίβας, Άννα Γούσια, Δημήτριος Στεφάνου
 42. Global Congress on Prostate Cancer, Brussels, Belgium, 2012
  Prostate Cancer in Greece
  N Grivas, K Hastazeris, V Kafarakis, NE Stavropoulos
 43. 42th Annual Meeting of the International Continenece Society ,Beijing, China, 2012
  The effectiveness of Otis Urethrotomy
  Grivas N, Tsimaris I, Makatsori A, Kafarakis V, Hastazeris K, Stavropoulos NE
 44. 13 Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Καλαμάτα, 2012
  Μελέτη της αγγειογένεσης στο καρκίνωμα του προστάτη αδένα
  Ν Γρίβας, Α Γούσια, Π Οικονόμου, Ε Λάμπρη, Στεφάνου
 45. Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση του Τμήματος της ΟΝΟΓΟ της Ελληνικής Ουρολογικής εταιρίας-Ιωάννινα, 2011
  Θεραπεία υποκυστικού κωλύματος στις γυναίκες: Ουρηθροτομή κατά Otis και διαστολέςουρήθρας. Η εμπειρία της κλινικής μας
  Α. Μακατσώρη, Β. Καφαράκης, Π. Ράπτης, Ν. Γρίβας, et al.
 46. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Ιωάννινα, 2009
  Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟΥ ΚΛΙΠ ΣΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ
  Παπουτσάς Δ., Γρίβας Ν., Φελέκης Θ.,
 47. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Ιωάννινα, 2009
  Η ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΤΟΝΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΑΥΞΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
  Παπουτσάς Δ., Φελέκης Θ., Γρίβας Ν.