Ομιλίες

ΜΑΙΟΣ 2021: Ομιλία με τίτλο “Η αντιμετώπιση της εμπύρετης υδρονέφρωσης στην επαρχία”

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021: Ομιλία με τίτλο “Μυοδιηθητικός Καρκίνος Ουροδόχου κύστεως: Χειρουργικές και μη Χειρουργικές Θεραπείες”

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020: Ομιλία με τίτλο: “Αναμενόμενα ανεπιθύμητα συμβάματα στις θεραπείες του καρκίνου του προστάτη και τρόποι αντιμετώπισης αυτών”

ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2020: Ομιλία με τίτλο “Μυοδιηθητικός Καρκίνος Ουροδόχου κύστεως: Χειρουργικές και μη Χειρουργικές Θεραπείες”

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019: Ομιλία με τίτλο “To see or not to see: Tips and tricks for Indo-Cyanin-Green (ICG) usage in Robotic Urologic Surgery ”

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019: Ομιλία με τίτλο “ Τοπική χημειο και ανοσοθεραπεία στον μη μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστεως”

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018: Ομιλία με τίτλο “ Best paper(s) in prostate cancer ”

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017: Ομιλία στη θεματική συνεδρία με τίτλο “ Part 1 Neurology. Brain disorders in everyday practice. Office based management .Clinical Cases Presentation – Discussion”

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014: Ομιλία με τίτλο “Neutrophil to lymphocyte ratio as an independent prognostic factor in nonmetastatic renal cell carcinoma ”