Μέλος Επιστημονικών Οργανώσεων

Ελληνική ουρολογική εταιρία (EOE)
Ελληνική ανδρολογική εταιρία (EAE)
European Association of Urology (EAU-92196)
American Urological Association (AUA ID: 00812655)
International Endourological Society (IES)
International Continence Society (ICS)
Société Internationale d’Urologie (SIU)