Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική

Τι εννοούμε Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική;

Ο όρος Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική χρησιμοποιείται για να περιγράψει την πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων μέσω μικρών τομών σε αντίθεση με την κλασσική (ανοιχτή) χειρουργική κατά την οποία απαιτούνται μεγάλες τομές. Μέσω ειδικά σχεδιασμένων εργαλείων και οπτικών συστημάτων η επέμβαση είναι πιο ακριβής και ο τραυματισμός των ιστών πέραν του πάσχοντος οργάνου ελαχιστοποιείται. Ο όρος λοιπόν ελάχιστα επεμβατική χειρουργική αφορά τόσο την λαπαροσκοπική όσο και την ρομποτικά υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική χειρουργική.

 

Ποιες ουρολογικές επεμβάσεις μπορούν να γίνουν με την λαπαροσκοπική και την ρομποτική μέθοδο?

Πρακτικά σχεδόν όλες οι ουρολογικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται με την κλασσική ανοικτή χειρουργική μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη λαπαραοσκοπική/ρομποτική μέθοδο, ανάλογα φυσικά και με την εμπειρία του χειρουργού. Παραδείγματα επεμβάσεων στις οποίες η λαπαροσκοπική/ρομποτική μέθοδος είναι μια καθιερωμένη τεχνική είναι οι ογκολογικές επεμβάσεις όπως η ριζική προστατεκτομή για την αφαίρεση του προστάτη σε περίπτωση καρκίνου του προστάτη, η ριζική κυστεκτομή για την αφαίρεση της ουροδόχου κύστης σε περίπτωση καρκίνου της ουροδόχου κύστης, η ριζική νεφρεκτομή και νεφροουρητηρεκτομή για την αφαίρεση του νεφρού και του ουρητήρα σε περιπτώσεις κακοήθειας νεφρού ή καρκίνου μεταβατικού επιθηλίου ανωτέρου ουροποιητικού καθώς και επεμβάσεις για την αντιμετώπιση καλοηθών παθήσεων όπως οι νεφρικές κύστεις και η κιρσοκήλη.

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής;

Μικρότερο χειρουργικό τραύμα, καλύτερο κοσμητικό αποτέλεσμα
Μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος
Ταχύτερη έξοδο από τον νοσοκομείο και ταχύτερη ανάρρωση
Μειωμένη ανάγκη για μετάγγιση αίματος
Μικρότερη πιθανότητα ακράτειας και μεγαλύτερη πιθανότητα διατήρησης της στύσης μετά από επέμβαση ριζικής προστατεκτομής. Τα καλύτερα αποτελέσματα οφείλονται στην μεγενθυμένη όραση και στον καλύτερο χειρισμό των ιστών.

Ποια είναι η διαφορά ρομποτικής/λαπαροσκοπικής μεθόδου?

Στην ρομποτική μέθοδο γίνεται χρήση μιας ρομποτικής πλατφόρμας, ενός μηχανήματος που αποτελείται από 4 βραχίονες στους οποίους εφαρμόζονται τα διάφορα χειρουργικά εργαλεία για την πραγματοποίηση των επεμβάσεων και η οπτική κάμερα που παρέχει την δυνατότητα τρισδιάστατης όρασης. Οι βραχίονες και η κάμερα ελέγχονται κάθε στιγμή από τον χειρουργό που κάθεται σε μια ειδικά διαμορφωμένη κονσόλα μέσα από την οποία βλέπει μέσω μιας 3σδιάστατης οθόνης το χειρουργικό πεδίο και πραγματοποιεί την επέμβαση χρησιμοποιώντας κάποιους ειδικούς μοχλούςπου συνδέονται μέσω καλωδίων με την κάμερα και τα εργαλεία. Το πλεονέκτημα είναι ότι υπαρχει δυνατότητα για κινήσεις με 7 βαθμούς ελευθερίας που αντιστοιχούν δηλαδή στις κινήσεις του ανθρώπινου χεριού χωρίς την παρουσία φυσιολογικού τρόμου.

Στην λαπαροσκοπική χειρουργική δεν χρησιμοποιείται η ρομποτική πλατφόρμα και ο χειρουργός χειρίζεται απευθείας τα εργαλεία χωρίς την χρήση ειδικών βραχιόνων ή ειδικών μοχλών. Η όραση στην αμιγώς λαπαροσκοπική χειρουργική παρέχεται από υψηλής τεχνολογίας οπτικών συστημάτων και μονιτορ που μπορεί να είναι υψηλής ευκρίνειας δυσδιάστασης εικόνας, υψηλότατης ανάλυσης 4Κ συστημάτων ή ακόμα και 3σδιάστατης εικόνας monitors. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι το αίσθημα της αφής, η απτική δηλαδή ανάδραση που έχει ο χειρουργός και είναι ουσιαστικά το αίσθημα της σκληρότητας των ιστών. Αυτό έχει μεγάλη σημασία σε ογκολογικές επεμβάσεις καθώς δίνει την δυνατότητα στον χειρουργό να καταλάβει πιθανή εξάπλωση του καρκίνου. Επίσης το κόστος είναι τρείς φορές πιο μικρό σε σχέση με την ρομποτική.