Διακρίσεις-Βραβεία

grivas-003

Έχει προταθεί από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία ως ο υποψήφιος της Ελλάδας για το σημαντικότερο Πανευρωπαικό Βραβείο Crystal Matula Award 2018 που αποδίδεται στον καλύτερο, φέρελπι Ευρωπαίο Ουρολόγο κάτω των 40 ετών.

 • Βραβείο Αριστείας Νέου Ουρολόγου 2016 απο το Ινστιτουτό Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων (ΙΜΟΠ) μετά από αξιολόγηση βιογραφικού.
 • Βραβείο καλύτερου Υποτρόφου από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρία (Best EAU Scholar)
 • Απονομή επαίνου από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρία για την πρώτη θέση στις εξετάσεις της εβδομάδας ειδικευομένων 2014 μεταξύ 47 συμμετεχόντων τελειόφοιτων ειδικευόμενων.
 • Υπότροφος της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (EUSP-EAU) βάσει βιογραφικού και προτεινόμενου project με θέμα: A biomarkers viewpoint on primary prostate cancer and (sentinel) lymph nodes ”. National Cancer Institutet, Amsterdam, The Netherlands.
 • Υπότροφος Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας «Απόστολος Δεληβελιώτης» μετά από την πρώτη θέση που κατέλαβε στις αντίστοιχες εξετάσεις.
 • Πρώτο βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης, 15th Greek German Urologic Symposium, 27-30/6/2013
  Immunohistochemical study of angiogenesis in benign prostatic hyperplasia, high-grade prostatic intraepithelial neoplasia and prostate cancer.
  Grivas N, Gousia A, Stefanou D, Giannakis D et al
 • 2o Βραβείο Richard Wolf, 9th South Eastern European Meeting of EAU, Thessaloniki, Greece, 2013
  Neutrophil to Lymphocyte Ratio as an Independent Prognostic Factor in Nonmetastatic Renal Cell Carcinoma
  Grivas N, Kafarakis V, et al
 • Καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση, 32th Annual EAU Congress, London, 2017
  Quantitative assessment of nerve preservation improves the prediction of membranous urethral length on continence outcome after robot-assisted radical prostatectomy
  N. Grivas, R. Van Der Roest, D. Schouten, et al.
 • Καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση, 32th Annual EAU Congress, London, 2017
  Pre-radiotherapy, (robot-assisted) laparoscopic sentinel node dissection and its impact on recurrence and progression of prostate cancer
  N. Grivas, E. Wit, F. Pos, et al.
 • Καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση, 32th Annual EAU Congress, London, 2017
  Topographic distribution of sentinel lymph nodes in patients with renal tumours
  T. Kuusk , N. Grivas , M. Donswijk